Òrdugh seòrsachaidh ùr san Fhaclair Bheag

User avatar
akerbeltz
Posts: 62
Joined: March 15th, 2011, 12:53 pm
Location: Glaschu
Contact:

Òrdugh seòrsachaidh ùr san Fhaclair Bheag

Postby akerbeltz » June 30th, 2020, 4:55 am

Thàinig leasachadh air an t-seòrsachadh san fhaclair. Chuir Will 's mise òrdugh Gàidhealach an àite na riaghailtean na Beurla mar a chleachdas na h-algorithms a ghnàth. Ann an òrdugh na h-aibidil, tha - agus ' air an leigeil seachad 's tha, mar eisimpleir, Cailleach Bheurra eadar cailleach-bheag a' chìrein agus cailleach-bhreac a-nis 's chan ann os an cionn mar a bha i roimhe. Grunn rudan eile an lùib an leasachaidh seo cuideachd, tha an seòrsachadh nas "cruaidhe" a-nis is chan eil D a' nochdadh gu h-ìosal aig deireadh nan d beaga ach tha iad am measg a chèile mar gun robh iad uile beag. An aon rud a thaobh a/à/á etc a-nis.

Image
User avatar
Janice Chan
Posts: 7095
Joined: January 14th, 2009, 9:52 am
Location: Toronto Canada
Contact:

Re: Òrdugh seòrsachaidh ùr san Fhaclair Bheag

Postby Janice Chan » June 30th, 2020, 10:36 am

Mòran taing, a Mhìcheil. Bidh seo gu math feumail, tha mi cinnteach.
User avatar
Rudy Ramsey
Posts: 4386
Joined: January 13th, 2009, 4:30 pm
Location: Parker, CO
Contact:

Re: Òrdugh seòrsachaidh ùr san Fhaclair Bheag

Postby Rudy Ramsey » June 30th, 2020, 2:05 pm

A Mhìcheil,

Cha chuireadh sinn am mìneachadh gu leir anns "An Naidheachd Againne" (na mo bheachdsa co-dhiù), ach mun robh ceangail againn gu duilleag air an eadar-linn leis an fhiosrachadh seo, cuireadh sinn e ann. A bheil a leithid ann?

Ruairidh

Return to “General Chatter”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest