When and Where you can listen to Guth nan Gàidheal

User avatar
Steaphanaidh Carlyle
Site Admin
Posts: 1435
Joined: April 13th, 2012, 1:18 am
Location: Columbia, MD
Contact:

When and Where you can listen to Guth nan Gàidheal

Postby Steaphanaidh Carlyle » January 27th, 2015, 10:14 am

When and Where you can listen to Guth nan Gàidheal

The next Guth nan Gàidheal broadcasts are scheduled at the following times:

•GnG Broadcast 1 – Tuesday January 27th, 2015 at 7pm US/Eastern (Midnight UK, Jan 14th).
•GnG Broadcast 1 Encore 1 – Wednesday January 28th, 2015 at 3am US/Eastern (8am UK, 7pm NSW Australia).
•GnG Broadcast 1 Encore 2 – Thursday January 29th, 2015 at 4pm US/Eastern (9pm UK).
•GnG Broadcast 1 Encore 3 – Friday January 28th, 2015 at Midnight US/Eastern (9pm US/Pacific).
•GnG Broadcast 1 Encore 4– Sunday February 1st, 2015 at 3pm US/Eastern (8pm UK).
•GnG Broadcast 1 Encore 5 – Tuesday February 3rd, 2015 at 7pm US/Eastern


Guth nan Gàidheal runs as a syndicated program on Hard To Port Radio, and therefore in order to listen to it, you should click the link below which will take you to Hard To Port Radio’s website, from where you can select your listening options.

(Go To Hard To Port Radio)

Please note that Hard To Port Radio provides two streaming feeds:

•128K MP3 (suitable for desktops computers)
•56K AAC+ (lower bandwidth for mobile devices)


If you are having trouble connecting to one of these, please try the other stream.

If you are unable to connect to either, please contact gng@acgamerica.org.

In the near future, we plan to provide a ‘listen again” archive for non-music programs which air on GnG.

For other listening options, please see the Hard to Port Radio webpage.

*
*

Càit’ is cuin’ is urrainn dhut èisteachd ri Guth nan Gàidheal.

Bidh ath-chraoladh Guth nan Gàidheal aig:

•GnG Craoladh 1 – Dimàirt, 27mh Am Faoilleach 2015, 7f SU/Bun-àm an Ear (meadhan-oidhche RA)
•GnG Craoladh 1 Èist-a-rithist 1 – Diciadain, 28mh Am Faoilleach 2015, 3m SU/Bun-àm an Ear (8m RA, 7f NSW Astràilia)
•GnG Craoladh 1 Èist-a-rithist 2 – Diardaoin, 29mh Am Faoilleach 2015, 4f SU/Bun-àm an Ear (9f RA)
•GnG Craoladh 1 Èist-a-rithist 3 – Dihaoine, 30mh Am Faoilleach 2015, meadhan-oidhche SU/Bun-àm an Ear
•GnG Craoladh 1 Èist-a-rithist 4 – Didòmhnaich, 1d An Gearran 2015, 3f SU/Bun-àm an Ear (8f RA)
•GnG Craoladh 1 Èist-a-rithist 5 – Dimàirt, 3 An Gearran 2015, 7f SU/Bun-àm an Ear (meadhan-oidhche RA)


Tha Guth nan Gàidheal a’ ruith air Hard To Port Radio mar phrògram co-bhanntach, agus mar sin, ma bhios tu airson èisteachd ris, feumaidh tu briog air a’ cheangal gu h-ìosal agus an uair sin thèid thu gu làrach-lìn Hard to Port Radio far am faic thu roghainnean èisteachd.

(Theirig gu Hard to Port Radio)

Chì thu gu bheil dà inbhir sruthaidh aig Hard to Port Radio:

•128K MP3 (freagarrach do choimpiutairean)
•56K AAC+ (leud-banna nas ìsle airson innealan-làimhe)


Ma bhios trioblaid agad le fear dhe na ceanglaichean, nach feuch thu am fear eile.

Mur eil comas agad ceangal sam bith fhaighinn, cuir fios gu gng@acgameric.org.

San àm ri teachd, tha dùil againn tasg-lann “èist-a-rithist” a sholar airson nam prògraman againn a tha gun cheòl.

Airson roghainn èisteachd eile, thoir sùil air làrach-lìn Hard to Port Radio.

Steaphanaidh Carlyle

Return to “General Chatter”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests