Page 1 of 1

Blas na Gàidhlig, Dwelly & other Akerbeltz books

Posted: July 11th, 2016, 12:03 pm
by akerbeltz
On a tha Sìol ann an staing, b' fheudar dhomh dòigh eile a lorg gus na leabhraichean agam a reic agus rinn mi a' chùis air mu dheireadh thall. Tha na leabhraichean aig Akerbeltz ri 'm faighinn sna h-àitichean "àbhaisteach" a-nis, mar Barnes & Noble is Amazon. Bidh iad air Chapters a dh'aithghearr cuideachd. Tha iad 'gan clò-bhualadh sna Stàitean agus leis a sin, chan eil cosgaisean postachd àrda 'nan lùib. Tha Bìobull slàn an lùib nan leabhraichean cuideachd a-nis.

Finally managed to set up a new way for selling Akerbeltz books to US/Canada. You can now get them in the 'usual' places (use the link above) & since they're being printed in the US, no overseas shipping charges. Canada-specific sellers coming soon (about a fortnight I think). Range now also includes a complete Gaelic Bible!

Re: Blas na Gàidhlig, Dwelly & other Akerbeltz books

Posted: July 11th, 2016, 12:07 pm
by Janice Chan
Deagh naidheachd a Mhìcheil. Tapadh leibh!