Page 1 of 1

Tagradh airson barrachd chànan air Facebook

Posted: June 12th, 2011, 6:05 pm
by akerbeltz
Tha tagradh ann, nach cuir sibh ur n-ainm ris 's nach sgaoil sibh an naidheachd?
http://www.petitiononline.com/fblangs/petition.html
(petition for more interface languages on Facebook)