An geama Freeciv sa Ghàidhlig

User avatar
akerbeltz
Posts: 62
Joined: March 15th, 2011, 12:53 pm
Location: Glaschu
Contact:

An geama Freeciv sa Ghàidhlig

Postby akerbeltz » August 17th, 2011, 6:08 am

Thàinig an latha! Tha an geama 'ga sgaoileadh agus 's e Freeciv an t-ainm a tha air. Gu mì-fhortanach, bidh atharrachadh a' chànain beagan toinnte air Windows gus an cuir iad dòigh nas fhearr an sàs ach sgrìobh mi treòir fhurasta air a shon. Siuthadaibh, bithidh ann no bithibh fann!

'S mathaid nach ruig sibh Alpha Centauri a' chiad turas ach bidh faclan ùra agaibh mar "crann-tabhaill", "tuiniche" no "An Leabhar-lann Mhòr" :)

Return to “General Chatter”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests