Joomla!

User avatar
akerbeltz
Posts: 62
Joined: March 15th, 2011, 12:53 pm
Location: Glaschu
Contact:

Joomla!

Postby akerbeltz » August 24th, 2011, 6:23 am

Tha Akerbeltz a' toirt dhuibh pacaid cànain airson Joomla! 1.7 gus an urrainn do dhaoine làraichean dà-chànanach a dhèanamh.

Tha e 'na annasachd aig Joomla! nach urrainnear làrach dhà-chànanach a dhèanamh ach ma tha pacaid cànain aig a' chànan sin. Tha pacaidean a' tighinn ann an dà phàirt, front end (a chì aoighean do làraich) agus back end (nach fhaic ach rianairean). A chionn 's gun robh iarrtasan èiginn ann airson pacaid sam bith, chan eil ann an-dràsta ach pacaid front end le beagan dhen back end. Dèiligidh mi ris a' chorr nuair a bhios tìde agam.

Summary: a site pack for Joomla! is now available so you can enable bilingual Gaelic + something else sites (which require a site pack in Joomla!)

Return to “General Chatter”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests