Page 1 of 1

Mìosachan 2013 - 2013 Calendar

Posted: December 17th, 2012, 5:06 pm
by GunChleoc
Image

Tha e deiseil mu dheireadh thall! Seo am mìosachan 2013 dhuibh is a' mhòr chuid dhe na dealbhan dèanta ann an Ìle is Arainn. Tha e an asgaidh mar as àbhaist, ach feumaidh sibh fhèin a chlò-bhualadh. Seo far am faigh sibh e.

At last, it is finished! Here's the 2013 calendar for you, most of the pictures have been taken on Islay and Arran this time. It's free like always, bit you have to print it yourself. Get it here.

Re: Mìosachan 2013 - 2013 Calendar

Posted: December 17th, 2012, 6:38 pm
by Janice Chan
GunChleoc wrote:Image

Tha e deiseil mu dheireadh thall! Seo am mìosachan 2013 dhuibh is a' mhòr chuid dhe na dealbhan dèanta ann an Ìle is Arainn. Tha e an asgaidh mar as àbhaist, ach feumaidh sibh fhèin a chlò-bhualadh. Seo far am faigh sibh e.

At last, it is finished! Here's the 2013 calendar for you, most of the pictures have been taken on Islay and Arran this time. It's free like always, bit you have to print it yourself. Get it here.Mòran taing!