Mìosachan 2014 - 2014 Calendar

User avatar
GunChleoc
Posts: 31
Joined: October 13th, 2011, 7:48 am
Location: Alba
Contact:

Mìosachan 2014 - 2014 Calendar

Postby GunChleoc » December 1st, 2013, 6:35 am

Eilean àlainn mo chridhe 's tu Muile mo ghràidh
An tìr tha fo choilltean le beanntan cur sgàil ...


Image

Thàinig an Dùbhlachd oirnn a-rithist! Mar sin, seo am mìosachan 2014 dhuibh is gach dealbh air a thogail ann am Muile. Tha e an-asgaidh mar as àbhaist, ach feumaidh sibh fhèin a chlò-bhualadh. Seo far am faigh sibh e.

It's December again! So, here's the 2014 calendar for you with pictures from Mull. It's free like always, but you have to print it yourself. Get it here.
Oileanach chànan chuthachail
User avatar
Janice Chan
Posts: 6555
Joined: January 14th, 2009, 9:52 am
Location: Toronto Canada
Contact:

Re: Mìosachan 2014 - 2014 Calendar

Postby Janice Chan » December 1st, 2013, 9:27 am

Mòran taing!
User avatar
Steaphanaidh Carlyle
Site Admin
Posts: 1435
Joined: April 13th, 2012, 1:18 am
Location: Columbia, MD
Contact:

Re: Mìosachan 2014 - 2014 Calendar

Postby Steaphanaidh Carlyle » December 2nd, 2013, 7:41 am

Mòran taing. Tha sin àlainn!

Steaphanaidh Carlyle

User avatar
GunChleoc
Posts: 31
Joined: October 13th, 2011, 7:48 am
Location: Alba
Contact:

Re: Mìosachan 2014 - 2014 Calendar

Postby GunChleoc » December 2nd, 2013, 8:34 am

Tha mi toilichte gun còrd e ruibh :)
Oileanach chànan chuthachail
User avatar
GunChleoc
Posts: 31
Joined: October 13th, 2011, 7:48 am
Location: Alba
Contact:

Re: Mìosachan 2014 - 2014 Calendar

Postby GunChleoc » December 3rd, 2013, 5:53 am

Fhuair mi post-d o Mhuileach ag innse dhomh nach robh a h-uile ainm-àite mar bu chòir. Tha mi duilich mu seo is chuir mi gu ceart iad:

I got an e-mail from a Muileach telling me that not all placenames were correct. I apologise for that and I have corrected them:

Gorstan -> Goirstean
Loch Donn -> Loch Dona
An Salen -> Sàilean Ruadh Chaluim Chille
Oileanach chànan chuthachail

Return to “General Chatter”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest