Tell Us About Yourself

User avatar
Rudy Ramsey
Posts: 4286
Joined: January 13th, 2009, 4:30 pm
Location: Parker, CO
Contact:

Tell Us About Yourself

Postby Rudy Ramsey » October 29th, 2009, 1:07 am

Whether you're a member or a visitor, we invite you to tell us who you are, where you live, what sort of Gaelic activities you do, and anything else that might suit your fancy, or ours. :)
User avatar
Rudy Ramsey
Posts: 4286
Joined: January 13th, 2009, 4:30 pm
Location: Parker, CO
Contact:

Re: Tell Us About Yourself

Postby Rudy Ramsey » November 30th, 2009, 2:41 am

Fàilte, a Mhaighread. Tha sinn toilichte gu bheil thu ann an-seo.

I'm sorry to be so slow in welcoming you. We've been rather overwhelmed here with discussions of the LiveMocha Gaelic course.

Will you be teaching the Gaelic song course at SMO this coming summer?
Megan Moffitt
Posts: 150
Joined: March 19th, 2010, 2:10 pm
Location: Pittsburgh, PA

Re: Tell Us About Yourself

Postby Megan Moffitt » April 11th, 2010, 8:32 pm

Halo, a h-uile duine, 'S mise Mike bho Florida. Tha mi 'nam bal-nuadh ACGA. Tha mi ag h-ionnsachadh Gaidhlig beag is beag ach neart gu neart. Tha mi gle thoilichte a' coinneachadh ruibh. Coltach riubh, tha gradh agam air Gaidhlig. CO-dhiu, tha mi'n dochas a' bhith comhla ruibh anns a' Bheinn An t-Seanair an t-Iuchar seo..

Le meas,
Mike

(Spelling and grammar criticism happily accepted and appreciated). :)
User avatar
Janice Chan
Posts: 6260
Joined: January 14th, 2009, 9:52 am
Location: Toronto Canada
Contact:

Re: Tell Us About Yourself

Postby Janice Chan » April 17th, 2010, 4:56 pm

gerhardherm wrote:Halo, a h-uile duine, 'S mise Mike bho Florida. Tha mi 'nam bal-nuadh ACGA. Tha mi ag h-ionnsachadh Gaidhlig beag is beag ach neart gu neart. Tha mi gle thoilichte a' coinneachadh ruibh. Coltach riubh, tha gradh agam air Gaidhlig. CO-dhiu, tha mi'n dochas a' bhith comhla ruibh anns a' Bheinn An t-Seanair an t-Iuchar seo..

Le meas,
Mike

(Spelling and grammar criticism happily accepted and appreciated). :)


Fàilte chun ACGA a Mhìcheil!

Tha mi cinnteach gum bi Beinn Seanair a' còrdadh riut. Bidh tu ag ionnsachadh mòran Gàidhlig agus nì thu mòran de chàirdean ùra.

Welcome to ACGA Mike!

I'm sure that you'll enjoy Grandfather Mountain. You will learn a lot of Gaelic and you will make many new friends.
Megan Moffitt
Posts: 150
Joined: March 19th, 2010, 2:10 pm
Location: Pittsburgh, PA

Re: Tell Us About Yourself

Postby Megan Moffitt » April 17th, 2010, 9:26 pm

Halo a Shine (ceart?), moran taing airson do Fhailte cairdeal. Ged a tha mi a' creidsinn gu bheil sibh (Sibh fhein agus a h-uile duine) mo charaidean cheana, bu toil leam a bhithinn le aithne agam dhuibh.

Hello Janice (Anns a 'Ghaidhlig), thank you for you friendly welcome. Though I believe you (yourself and everybody else) are my friends already, I would like to know you(Pl.) by sight (personally).

A rithist moran taing. agus tiorraidh an drasd,

Mike

P.S. Beinn Seanair, not Bheinn an t-Seanair. Got It :) Redundant Def. articles.
User avatar
Brendan Sweeney
Posts: 17
Joined: March 28th, 2010, 6:24 pm

Re: Tell Us About Yourself

Postby Brendan Sweeney » April 20th, 2010, 9:22 pm

Hallo,
Is mise Breandán MacSuibhne (Brendan Sweeney). Tha beagan Gaidhlig agam. At the moment that is all the Gaelic I can write unless I write about sheep on the croft near a rock. I actually started with Irish Gaelic when I lived in Ohio. I have since moved to Virginia and found there were no Irish classes in the area, so I switched to Scottish Gaelic. What little Irish I did learn has helped with the Gaelic that I am now studying. I will be attending the Gaelic Song and Language week at Grandfather Mountain this year. So I am hopeful that it will help me hold a conversation in the language. Anyway that's the quick down and dirty.

Slan,
Brendan
User avatar
Janice Chan
Posts: 6260
Joined: January 14th, 2009, 9:52 am
Location: Toronto Canada
Contact:

Re: Tell Us About Yourself

Postby Janice Chan » April 21st, 2010, 11:25 am

bsuibhne wrote:Hallo,
Is mise Breandán MacSuibhne (Brendan Sweeney). Tha beagan Gaidhlig agam.


Fàilte a Bhreandain!

Bidh Beinn Seanair làn spòrs am bliadhn' seo leis cho mòran luchd-ionnsachaidh dealasach ann!

Grandfather Mountain will be a lot of fun this year with so many eager learners!

J
Megan Moffitt
Posts: 150
Joined: March 19th, 2010, 2:10 pm
Location: Pittsburgh, PA

Re: Tell Us About Yourself

Postby Megan Moffitt » May 28th, 2010, 3:43 am

Cearcall Còmhraidh Fìobha wrote:Feasgar math,

Is mise Anna agus tha mi às a' Bheilg ach tha mi a' fuireach ann an Alba. Chuir mi làrach-lìn ùr air dòigh airson daoine aig a bheil ùidh Gàidhlig ionnsachadh ann an Rìoghachd Fìobha - Alba (Chan eil plana Gàidhlig ann anseo idir!). Gheibh sùil air na h-oidhirpean a tha sinn a' dèanamh airson taic fhaighinn bho Bòrd na Gàidhlig agus a' Chomhairle.

Tha sinn dùil Cearcall Còmhraidh Skype a chuir air dòigh cuideachd (eadar-nàiseanta). Tha barrachd fiosrachadh ri fhaighinn air an làrach-lin.

http://www.wix.com/Cearcall/Cearcall-Comhraidh-Fiobha

Le deagh dhùrachdan
Anna

Halo Anna, 'S e larach-lin boidheachd a th'agad. Tha sibh a' deannamh rudan air leth airson Gaidhlig agus an t-aite far a bheil sibh a' fuireach, cumaibh suas an t-obair cruaidh.

Le gach durachd,
Mike
User avatar
GunChleoc
Posts: 31
Joined: October 13th, 2011, 7:48 am
Location: Alba
Contact:

Re: Tell Us About Yourself

Postby GunChleoc » December 11th, 2011, 7:04 am

Halò a h-uile duine!

Tha mi às a' Ghearmailt ach a' fuireach ann an Alba a-nis. Thòisich mir air a' Ghàidhlig ionnsachadh bho chionn mu shia bliadhna :D

Stèidhich mi coimhearsnachd air loidhne eile, Fòram na Gàidhlig, beagan bhliadhnaichean air ais is bidh mi toilichte sgrìobhadh an seo cuideachd is coinneachadh ri daoine ùra
Oileanach chànan chuthachail
Scott Morrison
Posts: 320
Joined: April 28th, 2009, 1:05 pm
Location: Elkridge, MD

Re: Tell Us About Yourself

Postby Scott Morrison » January 10th, 2012, 10:16 pm

Fàilte is furan dhut a' GhunChleoc! (ainm inntinneach). 'S dòcha gu bheil thu eòlach air Akerbeltz. Bidh esan a' fàgail lìtrichean an seo gu tric. Is mise nam cheann-suidhe den ACGA agus bu toigh leinn cluinntinn bhut tuilleadh! :)
User avatar
GunChleoc
Posts: 31
Joined: October 13th, 2011, 7:48 am
Location: Alba
Contact:

Re: Tell Us About Yourself

Postby GunChleoc » January 25th, 2012, 7:11 am

Tha, tha mi eòlach air Akerbeltz :D

Is math do choinneachadh!
Oileanach chànan chuthachail

Return to “Tell Us About Yourself”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest