04 - Cha Bu Mhiste Sinn Leabhar Na Trì (ANA Winter 2013)

User avatar
Steaphanaidh Carlyle
Site Admin
Posts: 1435
Joined: April 13th, 2012, 1:18 am
Location: Columbia, MD
Contact:

04 - Cha Bu Mhiste Sinn Leabhar Na Trì (ANA Winter 2013)

Postby Steaphanaidh Carlyle » November 4th, 2014, 4:38 pm

In our fourth reprint, Cam MacRae talks about Graphic Novels.


A bheil sibh measail air nobhailean grafaigeach? Nuair a thòisich leabhraichean grafaigeach a’ nochdadh air sgeilpichean an leabharlainn anns an robh mi ag obair mu dheich bliadhna air ais, cha robh ùidh agam annta idir. Uill, bha mi air Maus a leughadh, gu cinnteach, ach bha an còrr airson na cloinne, nach robh? O, bha gu dearbh, ach feumaidh mi aideachadh gun do leugh mi Asterix the Gaul, cuideachd.
Abair dòigh eachdraidh ionnsachadh!

Are you a fan of graphic novels? When graphic books began to appear on the shelves of the library where I worked about ten years ago, I wasn’t too interested in them. Well, I had read Maus of course, but the others were for children, weren’t they? Sure, but I must admit that I read Asterix the Gaul too. What a way to learn history!To read more, please click the link below (PDF Format - Adobe Reader Required)

http://download.acgamerica.org/Reprints/ANA_Reprint_4_Cam_2013-1.pdf

ANA_Reprint_4_Cam_2013-1-300.jpg
ANA_Reprint_4_Cam_2013-1-300.jpg (58.05 KiB) Viewed 16234 times

Steaphanaidh Carlyle

Return to “Selected Articles from Our Newsletter”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest